تحول در سلامت روان شهری

آغاز مجدد فعالیت مرکز «خدمات سلامت روان جامعه نگر سراج»

مسئول واحد سلامت روان مرکز بهداشت زاهدان: تحول در شاخص های سلامت روان شهری با فعالیت مرکز خدمات سلامت روان در حاشیه شهر زاهدان راه اندازی شد.

زهرا افشاری در تکمیل این خبر به سکایی نیوز گفت : این مرکز با هدف ارائه خدمات ویزیت و مشاوره به بیماران دارای اختلالات شدید روانپزشکی در خیابان باقری ۴۲ راه اندازی شده است، مرکز تخصصی سلامت روان جامعه نگر، سبب کاهش اختلالات روانی – اجتماعی می شود.

 

وی افزود: ویزیت بیماران معرفی شده از بخشهای روانپزشکی بیمارستانها به ویژه بیمارستان بهاران، آموزش خانواده بیماران اسکیزوفرنی و دوقطبی و ارائه خدمات پس از ترخیص به منظور پیشگیری از عود و بستری مجدد بخشی از فعالیتهای این مرکز می‌باشد.

 

انتهای خبر/