افتتاح ۱۷ پروژه عشایری در هفته جهاد کشاورزی

مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان گفت : در ایام هفته جهاد کشاورزی امسال ،تعداد ۱۷ پروژه تامین آب شرب در مناطق عشایری افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد .

شیرزاد کمالی در گفتگو با خبرنگار سکایی نیوز افزود : این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۵۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه و اجراء گردیده است .

مدیرکل امور عشایر استان بیان کرد : با بهره برداری از این پروژه ها تعداد ۶۶۰ خانوار عشایری از مزایای آن بهره مند می گردند .
وی پروژه های افتتاحیه را در قالب تامین آب شرب از طریق نصب و راه اندازی پمپ خورشیدی ، بهسازی چشمه و انتقال آب ، حفر چاه آب شرب و مالداری و تجهیز با پمپ خورشیدی و احداث منبع آب معرفی کرد.