هیاتی پارلمانی برای پیگیری حقابه هیرمند به افغانستان سفر می‌کند

نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی گفت که به زودی هیات پارلمانی برای پیگیری حقابه هیرمند به افغانستان سفر می کند.

به گزارش پایگاه خبری سکایی نیوز – محمد سرگزی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: صحبتی با وزیر خارجه‌ کشورمان برای سفر هیات پارلمانی به افغانستان برای پیگیری بحث حقابه هیرمند شده که ان شاءالله این سفر به زودی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: هیات پارلمانی متشکل از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان و گروه دوستی پارلمانی ایران ‌افغانستان خواهند بود؛ سفری که به دنبال تنش های اخیر با افغانستان پیش بینی شده تا موضوع حقابه هیرمند پیگیری شود.

این عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان درباره بازدید هیات کارشناسان ایران از سد کجکی گفت: طبق ماده ۵ پروتکل ضمیمه ۱ معاهده ۱۳۵۱ ، درصورتی که طرف افغانستانی اعلام کند سال آبی نرمال نیست، باید اطلاعات حجم آورد رودخانه هیرمند را به طرف ایرانی بدهد. طرف ایرانی می تواند درخواست بازدیدی از ایستگاه دهراوود جهت بررسی میزان آورده رودخانه هیرمند داشته باشد و طرف افغانستانی نیز باید شرایط بازدید را فراهم کند.

سرگزی توضیح داد: ایستگاه آب‌سنجی دهراوود بالا دست سد کجکی است که میزان آب وارد شده به رود هیرمند را محاسبه می کند؛ این محاسبه نشان می دهد که امسال سال پرآب یا کم آبی بوده است.

وی‌ادامه داد: قرار است کارشناسان از ایستگاه دهراوود و سد کجکی بازدید داشته تا مشخص شود میزان ذخیره سد کجکی چقدر است؛ گزارش این بازدید و بررسی ها نیر به مجلس ارائه خواهد شد.

انتهای خبر/