تصادف در مسیر زاهدان – زابل ۲ کشته برجا گذاشت

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: بر اثر تصادف ۲ دستگاه خودرو پژو در مسیر زاهدان - زابل ۲ کشته و پنج مصدئم برجا گذاشت.