دوشنبه 21 بهمن 1398

سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نوید تحول فرهنگی‌وهنری در سیستان و بلوچستان زاهدان- چهارمین سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سیستان و بلوچستان در بیش‌از یک سال گذشته برکات و تحولات خوبی در حوزه فرهنگ و هنر این استان رقم زده و نشان دهنده توجه ویژه دولت به این منطقه و نوید دهنده آینده خوبی برای ایجاد تحول در این حوزه است.