چهارشنبه 4 تیر 1399

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان در حکمی محسن بستانی رتبه یک آزمون دکتری اقلیم شناسی کشور را به عنوان رییس شبکه پایش هواشناسی این استان منصوب و معرفی کرد.

چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399

زیرساخت‌های هواشناسی سیستان و بلوچستان باید توسعه یابد

شنبه 9 فروردین 1399

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: فردا سامانه بارشی جدید وارد استان می شود که بیشینه بارش های آن گاهی به بیش از ۵۰ میلی متر نیز می رسد و موجب سیلابی شدن و طغیان برخی رودخانه های محلی می شود.