یک شنبه 27 بهمن 1398

انتخابات مجلس شورای دانش آموزی امروز در زاهدان برگزار شد.

جمعه 25 بهمن 1398

سخنگوی شورای نگهبان از موافقت با پیشنهاد وزارت کشور در تعیین روز ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ برای مرحله دوم انتخابات مجلس خبر داد.