یک هزار و ۵۵۵ نفر تعهد اشتغال خاش در سال ۱۴۰۲ است

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: شهرستان خاش در سال جاری متعهد است برای ۱۵۵۵ نفر شغل ایجاد کند.