یاداشت

با تاسی از امام حسین(ع) در مقابل ظلم طالبان سکوت نکنید

رییس علی دلواری در سریال دلیران تنگستان خطاب به مردمش می گوید: در مقابل ظلم سکوت می کنید، آنوقت به عزای امام حسین می نشینید؛ روح امام حسین را با این کارتون آزار می دهید". حال و هوای کنونی سیستان و موضع منفعل دستگاه دیپلماسی یادآور این برهه تاریخی ست که قهرمانی از خطه دلوار به تاسی از امام سوم شیعیان در مقابل ظلم بیگانه قیام می کند. اگر چه دوران تفنگ به دست گرفتن به سر امده و اولويت اخر کشورها در مقابل یکدیگر است، اما دستگاه دیپلماسی می تواند قهرمان عصر حاضر باشد.

دولتمردان دولت سیزدهم به عزای امام حسینی نشستند که در راه حق شهید شد، آن وقت ضعیفترین کشور منطقه، حقابه ایران از رودخانه هیرمند را ضایع می کند.‌ عدم تامین منافع ملی و حقوق ملت ایران در خصوص حقابه هیرمند شرایط اسفناکی را در منطقه سیستان حاکم گرده است، ریزگرد ها، تنش آبی، گرمای سوزان و فقر ناشی از بین رفتن کشاورزی، دامداری، صیادی و نبود صنعت و یا معیشت جایگزین، امان اهالی منطقه را بریده، به طوری که مهاجرت به بالاترین میزان خود رسیده است، از طرفی دستگاه های متولی هیچ برنامه ای برای کاهش ریزگردها ارائه نمی دهند، متاسفانه دولت صرفا برای تامین آب شرب منطقه برنامه هایی دارد که در کوتاه مدت باعث از بین بردن سفره های آب زیرزمینی اطراف سیستان خواهد شد، این در حالیست که در طی دو دهه اخیر به رغم وجود آب شرب، باز هم شاهد مهاجرت سیستانی ها بودیم. بی تدبیری و بدعهدی در استانداری سیستان و بلوچستان باعث شده که به جای واریز سود طرح رزاق به حساب مرزنشینان که در فقر مطلق بسر می برند، در قالب وام اشتغال به افراد واگذار می شود.

ساختار معیوب دستگاه دیپلماسی مرتبط با حقابه هیرمند، عدم وجود استراتژی درست و عدم درک درست مقامات کشور از مسئله هیرمند، بحران همه جانبه ای را به سیستان تحمیل کرده است.

رئیس سازمان محیط زیست و وزیر امور خارجه در حالی وزارت را مسئول مذاکرات حقابه می دانند که معاون کمیسار آب هیرمند عنوان می کند که فقط مذاکرات حقوقی در قالب معاهده را بر عهده دارد و استفاده از ابزارها در حوزه سیاسی و وزارت خارجه است، چرا مقامات دولت پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تا کنون به این درک نرسیدند که کمیسیون کشاورزی مجلس باید برای ارجاع پرونده حقابه هیرمند به شورای عالی امنیت ملی ورود کند؟ چرا به رغم دستورات متعدد رئیس جمهور، مذاکرات حقابه از فاز حقوقی به فاز سیاسی و یا امنیتی تغییر نکرد؟ اکنون ارجاع پرونده حقابه هیرمند به شورای عالی امنیت ملی در حالی مطرح می شود که سیستان بحرانی ترین شرایط خود را می گذراند و هر چه می گذرد وضعیت فاجعه بار تر می شود، این در حالیست که از اولتیماتوم رئیس جمهور و وزیر امور خارجه بیش از دو ماه می گذرد!

 

فرشید عابدی