در گفتگو با سکایی نیوز مطرح شد :

آب چاههای طرح اضطراری تامین آب شرب شمال استان واردشبکه توزیع خواهدشد

مديرعامل شركت آب منطقه اي سیستان و بلوچستان :با تلاشهای استاندار جهادي استان عمليات شناسايي ،جانمايي وحفاري چاههايي درمنطقه عمومي سيستان ومنطقه بندان درراستاي اجراي طرح اضطراري تامين آب شرب شمال استان درحال انجام است.

به گزارش پایگاه خبری سکایی نیوز _ محمدامین بارانی درحاشیه بازدید جعفری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور با اشاره به این مطلب به خبرنگار ما افزود:باهدایتهای استاندار جهادی استان عملیات شناسایی ،جانمایی وحفاری چاههایی درمنطقه عمومی سیستان ومنطقه بندان درراستای اجرای طرح اضطراری تامین آب شرب شمال استان درحال انجام است.

 

 

وی افزود :برای تامین آب شرب شهروندان شمال سیستان وبلوچستان همزمان بامذاکرات پیگیری حقابه،طرحهای پدافندی متعددی ازجمله طرح تامین اضطراری آب شرب شمال استان درحال پیگیری است.

 

انتهای خبر/