زابل، گرمترین شهر دنیا

زابل در بین بیش از هشت هزار و ۸۰۰ ایستگاه هواشناسی سینوپتیک اصلی را ثبت کرد.

به گزارش پایگاه خبری سکایی نیوز – بر اساس داده‌های سرویس خدمات آب و هوایی OGIMET در شبانه روز گذشته زابل در شمال سیستان و بلوچستان با دمای ۵۰.۸ درجه سلیسوس بالاترین دمای زمین در بین بیش از هشت هزار و ۸۰۰ ایستگاه هواشناسی سینوپتیک اصلی را ثبت کرد.