یادداشتی در باره نشست آیت الله محامی و رییس شورای شهر

اگر اعضای شورای شهر و شهردار دلسوز زاهدان هستند، دسته جمعی استعفا دهند

جلسه آیت الله محامی با رییس شورای اسلامی شهر زاهدان، حاکی نکات ارزشمندی بود که نمیتوان به سهولت از آن گذر کرد. آیت الله محامی به مانند دو سال قبل، دوباره رییس شورای شهر زاهدان را توصیه به استقلال عمل می کند تا مردم آنها را به یک فرد و گروه خاص منتسب نکنند. این توصیه ها در زمان آغاز به کار دوره ششم شورای اسلامی شهر زاهدان، نیز اتفاق افتاده بود اما باید دید چرا اعضای شورای شهر و شهردار زاهدان، نمی توانند از زیر یوغ یک گروه خاص رهایی یافته و به منافع مردم بیندیشند؟

به گزارش پایگاه خبری سکایی نیوز_  مبحث وابستگی شورا و شهرداری به مسجد مکی، با آغاز اولین دوره شورای شهر شروع شد و در سال های اخیر با وخامت مدیریت شهری وارد بعدی تازه شده است. در گذشته از سوی طیف های مختلف اعتراضاتی به راه افتاد و شورای شهر پنجم را شورای شهرداری و شورای مسجد مکی می دانستند نه شورای شهر!. در اثنای این اعتراضات که به دستگیری و بازداشت حدود بیست نفر از مدیران ارشد شهرداری منجر شد، برای همگان مشخص بود که اعضای شورای شهر و شهردار خود را وامدار مسجد مکی می دانند و نه مردم. آن یک نفری هم که خود را وامدار نمی دانست بعد از یکسال از ریاست حذف شد و در نهایت استعفا داد.

 

اکنون کمتر از دو سال از آغاز به کار شورای ششم می گذرد و همچنان شورا و شهرداری زاهدان به یک گروه خاص و طوایف حامی ائتلاف سبز خدمات می دهند.

 

من نمی دانم بر چه اساس رییس شورای شهر در این جلسه و سایر جلسات، از رضایت مردم از عملکرد شورا و شهرداری حرف می زند. مگر او بین مردم حاضر می شود و یا موسسه نظرسنجی دارد؟ پیشنهاد می کنم تیمی منتخب از شورای شهر و شهرداری به همراه رسانه ها، به میان مردم بروند تا از نزدیک شاهد نظرات مردم باشند.

 

در جلسه مذکور رییس شورای شهر از آیت الله محامی می خواهد تا کمک به جذب بودجه برای توسعه حاشیه شهر کند. آیت الله محامی به درستی به موضوع بی اعتمادی دولت و بنیاد مسکن به شهرداری زاهدان اشاره می کند. در دوران شهردار سابق زاهدان بودجه و امکانات کافی برای آسفالت و توسعه پهنه شمالی اختصاص یافت. شهردار وقت با ذوق زدگی اعلام کرد شهرداری زاهدان برای آسفالت و توسعه پهنه شمالی کمبود بودجه ندارد. علیرغم این اعلام، نه توسعه ای اتفاق افتاد و نه مشخص شد کمک های دولتی کجا و چگونه هزینه شد ولی همه شاهد بقای عقب ماندگی در حاشیه شهر زاهدان هستیم.

 

آیت الله محامی در این نشست به اختصاص بودجه یکصد میلیارد تومانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سوء مدیریت در هزینه آن اشاره کرد که باعث سلب اعتماد دولت به شهرداری زاهدان شده است.

 

این روزها ماجرای شورای شهر و شهرداری زاهدان و سرنوشت تلخ شهر زاهدان بسیار بغرنج شده است. مدل مدیریتی که بر شهرداری زاهدان حاکم شده، بدترین نمونه مدیریتی ممکن در یک کشور توسعه یافته و نیمه توسعه یافته است. عامل تمام نابسامانی های شهر زاهدان، مدل مدیریتی «هیچکس را ناراحت نکن» است. من بعید می دانم این مدل مدیریتی را در کشورهای عقب مانده آفریقایی هم پیدا کرد.

 

همه نیک می دانیم که شهرداری زاهدان بدون کمک های دولتی، توان توسعه شهر زاهدان را ندارد. وقتی شهرداری زاهدان بودجه های دولتی را هدر می دهد و باعث بی اعتمادی مردم و دولت شده ، چگونه می توان توقع کمک های دولتی را داشت؟ وقتی شهرداری زاهدان در راهروهایش بنر زده‌ «جذب هر گونه نیرو غیرقانونی است» ولی هر ماه مبادرت به جذب نیرو می کند چگونه می توان به این مدل مدیریتی اعتماد کرد؟

 

اگر اعضای شورای شهر و شهردار زاهدان دلسوز شهر و مردم زاهدان هستند، به صورت دسته جمعی استعفا دهند تا اعضای علی البدل بر کرسی ها تکیه زده و شهرداری جدید برگزینند، شاید آنها بتوانند راهی برای حل مشکلات شهری زاهدان بیابند. در حال حاضر روز به روز شهر زاهدان پسرفت می کند و عده ای مشخص در داخل و بیرون شهرداری، ثروتمندتر می شوند. کنترل شهر از دست شهردار خارج شده و به وفور شاهد جذب نیرو و انتصاب مدیران وابسته به طوایف و چهره های سرشناس، در شهرداری هستیم. مادامی که اعتبار و بودجه شهرداری، برای حفظ وحدت طوایف حامی ائتلاف سبز و آمادگی شان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی هزینه می شود روز به روز اعتماد مردم و بالطبع دولت به شهرداری زاهدان، کاهش می یابد. قرار نیست هزینه وحدت گروه خاص، از شهر داده شود. مگر سهم هر طایفه در استخدام و کرسی ها چقدر است که تمامی ندارد؟ حداقل سفره ها کوچکتر شود تا جا برای مردم هم باز شود.

 

مادامی که به جای تعدیل نیرو، جذب نیرو ادامه یابد، حقوق افرادی که در محل کار حضور ندارند قطع نشود، برای اموال شهرداری، واحد تجمیع راه نیفتد، به سهم خواهی ها پایان داده نشود، مدیران غیرمتخصص عزل و کرسی ها به افراد شایسته سپرده نشود، زاهدان توسعه را نخواهد دید و همچنان شاهد فاصله طبقاتی بین مدیران شهرداری و مردم عادی خواهیم بود.

 

سلطانعلی عابدی