صدور۵۴۰۰ پروانه ساختمانی در بافت های فرسوده سیستان و بلوچستان

مدیر کل راه و شهرسازی استان سیستان وبلوچستان از صدور پنج هزار و ۴۰۰ پروانه ساختمانی در بافت فرسوده این استان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری سکایی نیوز – عطاء اله اکبری امروز در هشتمین جلسه شورای عالی مسکن کشور بیان کرد : برنامه نوسازی واحدهای مسکونی در بافت فرسوده به عنوان یکی از ارکان نهضت ملی مسکن به شمار می‌رود و راهکار اساسی نوسازی بافت فرسوده بر مبنای مردمی‌سازی و تشویق ساکنان بافت‌ها با مشارکت سازنده‌ها با استفاده از بسته‌های تشویقی است.

وی مهمترین بسته تشویقی برای اجرا را بسته تشویقی ۱۹ بندی با رویکرد شهرسازی برشمرد و تاکید کرد: انواع مشوق‌ها در چهار گروه شامل بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری، نوسازی در مقیاس محور‌های اصلی محله ای، نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری و ضوابط تشویقی نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع، برای نوسازی بافت‌های فرسوده پیش بینی شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان افزود: مشوق‌های کالبدی به منظور تسریع و تسهیل نوسازی و ایجاد انگیزه برای توسعه گرها، سرمایه گذاران و مالکان اراضی محدوده بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و به منظور ارتقای کیفیت محیطی و تامین خدمات مورد نیاز این محلات، برحسب گروه بندی فوق قابل اعمال است.

اکبری با بیان اینکه سرمایه گذاران محلی، سازندگان و مالکان اراضی و املاک واقع در بافت‌های فرسوده استان می‌توانند از مزایای این مشوق‌ها بهره‌مند شوند، حمایت از مردمی سازی در بافت‌های فرسوده، کاهش هزینه‌های غیرساختمانی شامل فرآیند‌های اداری، صدور پروانه ساختمانی، پایان کار و انشعابات آب، برق و گاز را به عنوان محور نخست بسته تشویقی شهرسازانه برشمرد.

انتهای خبر/