وزیر کشور:

لایحه اشتغال مرزنشینان آماده ارائه به مجلس است

وزیر کشور با بیان اینکه لایحه اشتغال پایدار مرزنشینان آماده ارائه به صحن مجلس است گفت: تقویت اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینی از جمله اهداف مهم این لایحه است.

به گزارش سکایی نیوز – احمد وحیدی در پایان نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با موضوع بررسی جزئیات لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان گفت: دولت لایحه ای را به منظور ساماندهی تجارت مرزی به مجلس ارائه داده بود که جزئیات این لایحه امروز در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر کشور تاکید کرد: با نقطه نظرات خوبی که در راستای این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شد، تقریبا همه مواد این لایحه در کمیسیون تصویب شد.

وحیدی با بیان اینکه این لایحه آماده ارائه به صحن مجلس است ادامه داد: تقویت اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان از جمله اهداف مهم این لایحه است. این لایحه تا زمانی که ما بتوانیم اشتغال پایدار را در مرزها ایجاد کنیم، یک امتیازاتی را برای مرزنشینان ما در نظر می‌گیرد که از نظر معیشتی مشکلی نداشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم این لایحه بتواند هم در ساماندهی بهتر تجارت مرزی و هم به آینده اشتغال مرزی کمک کند و مورد رضایت مرزنشینان باشد.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در این لایحه به توسعه بازارچه‌های مرزی توجه شده است، یادآور شد: وقتی درباره اشتغال مرزنشینان صحبت می‌کنیم حتما یکی از موضوعات آن معطوف به بازارچه‌های مرزی است. البته در حال حاضر هم ما بازارچه‌های مرزی داریم که مرزنشینان ما در این بازارچه‌ها فعال هستند. با این حال این بازارچه ها باید بیش از این فعال باشند و محصولات تولید شده از سوی مرزنشینان در این بازارچه ها به فروش برسد.