معاون اجرایی معاونت بهداشت علوم پزشکی زاهدان عنوان کرد؛

واگذاری ارائه خدمات دارویی مراکزروستایی به داروخانه‌های بخش خصوصی

-معاون اجرایی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت:به منظور افزایش دسترسی بیمه شدگان روستایی، ارائه خدمات دارویی بیشتر مراکز خدمات جامع سلامت روستایی به بخش خصوصی واگذار شد.

به گزارش پایگاه خبری سکایی نیوز –  ن رضا کرد در تکمیل این خبر بیان کرد : در راستای اجرای طرح دارو یاری و دسترسی مردم روستا به داروهای بیشتر، داروخانه بیشتر مراکز خدمات جامع سلامت روستایی به بخش خصوصی واگذار شد.

وی ادامه داد: در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۶۳ مرکز روستایی وجود دارد که تاکنون خدمات دارویی ۵۱ مرکز به بخش خصوصی واگذار شده است.

‌وی گفت: با توجه به برداشته شدن محدودیت داروهای قابل تجویز توسط پزشک عمومی برای بیمه شدگان روستایی، عقد قرارداد با داروخانه‌های خصوصی زمینه رضایتمندی روستاییان و عشایر را با دسترسی به داروهای متنوع فراهم می‌سازد.

انتهای خبر/