افزایش سطح ایمنی و بهداشت کار شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی سیستان و بلوچستان

تفاهم نامه ارتقای ایمنی صنایع سیستان و بلوچستان به امضای سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان رسید.

به گزارش پایگاه خبری سکایی نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان؛ سلامی در آیین امضای این تفاهم نامه گفت: سطح ایمنی و بهداشت کار در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تحت پوشش با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت شهرک های صنعتی در سراسر استان افزایش می یابد.
وی افزود: به منظور اجرای بهینه مواد ۸۵ تا ۱۰۶ قانون کار که به ایمنی و بهداشت کار کارگران، کارفرمایان و پیمانکاران شاغل در شهرک ها و نواحی صنعتی با هدف تجمیع ظرفیت های دولت در اجرای مفاد حفاظت فنی و بهداشت کار مندرج در فصل ۴ قانون کار اشاره دارد، صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور در این تفاهم نامه همکاری دنبال می شود.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان ارتقای سطح ایمنی صنایع مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان به منظور کاهش حوادث و تقویت توان مقابله با شرایط اضطراری به منظور کنترل و به حداقل رساندن خسارت ها را چشم انداز این تفاهمنامه بیان کرد.
سلامی اظهار کرد: بازدیدهای ادواری مشترک از واحدهای صنعتی، برگزاری دوره های آموزشی و اجرای اطرح های مطالعاتی، پژوهشی و عملیاتی با هدف بهبود شرایط محیط کار، استقرار مسئول ایمنی در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی، تهیه شناسنامه HSE ، ساخت ایستگاه های آتش نشانی و تامین خودرو و تجهیزات مورد نیاز اطفا حریق و امدادرسانی از جمله تعهدات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت شهرک های صنعتی استان است.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان هم گفت: ۳۳ شهرک و ناحیه صنعتی در استان فعال است.
علیرضا راشکی افزود: شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان در کنار ایجاد امکانات زیربنایی و بسترسازی برای صنعتگران استان، موضوع نرم افزاری و انجام کار پژوهشی و آموزش را برای صنایع استان پیگیری می کند که در این راه مجموعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و شرکت شهرک های صنعتی می توانند کار مشترک انجام دهند.
وی افزود: پایش و رصد مستمر واحدهای صنعتی استان در موضوع امینی و بهداشت کار تاثیر زیادی در کاهش حوادث و سوانح ناشی از کار دارد و در چهارچوب این تفاهمنامه، همکاری ها در این زمینه ادامه دار خواهد بود.

انتهای پیام/