تدراک ۴ هزار تن انواع بذور اصلاح شده گندم برای کشت در سال زراعی آتی

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان گفت: با هدف ارتقای تولیدبرای کشت‌های پاییزه از هم اکنون تأمین بیش از۴۰۰۰تن بذور گندم در طبقات مختلف بذری ( گواهی شده و مادری)برنامه‌ریزی شده تا ضریب نفوذبذراصلاح شده به بیش از۶۰درصدارتقا یابد وشاهد افزایش تولید گندم در سیستان و بلوچستان باشیم.

به گزارش پایگاه خبری سکایی نیوز _ اردشیر شهرکی در تکمیل این خبر به خبرنگار ما گفت : امسال مقدار۱۶۰۰تن گندم بذری ازکشاورزان داخل استان توسط شرکت خدمات حمایتی خریداری شده که پس از بوجاری و ضدعفونی در فصل کشت توزیع خواهد .

 

وی افزود : درقالب کشت قراردادی در سال زراعی آتی، انواع کودهای ازته، فسفره و پتاسه تهیه و جهت توزیع بین کشاورزان در برنامه سامانه پهنه بندی اقدام می شود.

 

انتهای خبر/