شناسایی کارگاه‌هایی که به جای تولید، قاچاق سوخت انجام می دادند

رییس اداره صمت شهرستان هامون گفت: تعدادی کارگاه و واحد تولیدی در شهرستان هامون به علت قاچاق سوخت به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

به گزارش پایگاه خبری سکایی نیوز – رضا شهری زاد در گفت وگو با خبرنگار ما گفت : گشت مشترک نظارتی با حضور کارکنان اداره صمت شهرستان هامون و شرکت نفت شهرستان از کارگاه ها و واحدهای تولیدی به جهت ارزیابی میزان مصرف سوخت دریافتی در واحد های تولیدی و بررسی نحوه ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و لزوم فعالیت و ایجاداشتغال مطلوب، انجام پذیرفت.

رییس اداره صمت شهرستان هامون گفت: در جریان گشت مشترک انجام شده ،تعدادی از واحدها و کارگاه ها با محرز شدن تخلف قاچاق سوخت شناسایی و جهت این واحدها پروندهای تخلف تشکیل گردید.

انتهای خبر/