صادرات پیاز با عوارض ۱۵ درصد آزاد شد

صادرات ۵۰ هزار تن پیاز با عوارض ۱۵ درصد ارزش پایه گمرکی تا پایان خرداد ماه سال جاری آزاد شد.

به گزارش سکایی نیوز – صادارت ۵۰ هزار تن پیاز با عوارض ۱۵ درصدی ارزش پایه گمرکی تا پایان خرداد ماه سال جاری از تمامی گمرکات مجاز کشور صادر شد.
نامه زیر جهت استحضار و اعلام به کلیه تولیدکنندگان، صادر کنندگان و فعالان و سایر ذینفعان و تشکل‌ها در این حوزه ارسال شده است:

 

صادرات پیاز با عوارض ۱۵ درصد آزاد شد/ سقف مجاز؛ ۵۰ هزار تنانتهای خبر/