سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان منصوب شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی، خلیل‌احمد سلامی را به سمت سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان منصوب کرد.