سه شنبه 29 بهمن 1398

نشست مدیران هواشناسی استان‌های ساحلی کشور با ۶ دستور کار عمده در مورد فعالیت‌های هواشناسی دریایی در چابهار به مدت ۲ روز آغاز شد.