دوشنبه 26 اسفند 1398

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در پی انتشار گزارشاتی مبنی بر مسمومیت تعدادی از هموطنان به دلیل استفاده از الکل برای ضد عفونی بدن گفت: ترویج این عمل غیر علمی و خطرناک توسط رسانه های غیرمجاز صورت گرفته است.

شنبه 3 اسفند 1398

وزیر بهداشت، مهم ترین مشکل کرونا ویروس را قدرت بالای سرایت آن دانست.