دوشنبه 20 مرداد 1399

به سردار سلیمانی و ظریف افتخار می‌کنم

پنج شنبه 16 مرداد 1399

فرماندار دلگان در دفتر پایگاه خبری تحلیلی سکایی نیوز بمناسبت روز خبرنگار حضور یافت.

چهارشنبه 15 مرداد 1399

به سردار سلیمانی و ظریف افتخار می‌کنم

جمعه 10 مرداد 1399

تست سکایی نیوز

جمعه 10 مرداد 1399

تست سکایی نیوز

جمعه 10 مرداد 1399

تست سکایی نیوز

جمعه 10 مرداد 1399

تست سکایی نیوز

جمعه 10 مرداد 1399

تست سکایی نیوز

جمعه 10 مرداد 1399

تست سکایی نیوز

جمعه 10 مرداد 1399

تست سکایی نیوز