سه شنبه 10 تیر 1399

افزایش دما و شیوع بیماری تب کریمه‌کنگو انتقالی از دام به انسان تهدیدی جدی است که باید مردم عزیز بویژه دامداران و قصابان این بیماری را جدی بگیرند.

جمعه 23 خرداد 1399

تست سکایی نیوز

جمعه 23 خرداد 1399

تست سکایی نیوز

جمعه 23 خرداد 1399

تست سکایی نیوز

جمعه 23 خرداد 1399

تست سکایی نیوز

پنج شنبه 22 خرداد 1399

تست سکایی نیوز..

پنج شنبه 22 خرداد 1399

تست سکایی نیوز

پنج شنبه 22 خرداد 1399

تست سکایی نیوز

پنج شنبه 22 خرداد 1399

تست سکایی نیوز

چهارشنبه 21 خرداد 1399

تست سکایی نیوز