سه شنبه 29 مهر 1399

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در شمال سیستان وبلوچستان گفت: ساختمان بیمارستان سل این شهرستان با کمک خیران ساخته شده و وزارت بهداشت نیز تجهیز آن را بر عهده گرفته که بزودی افتتاح می‌شود.

پنج شنبه 24 مهر 1399

گزارش تصویری // زیباسازی دیوارهای شهر زابل ابتکار بانوان سیستان

پنج شنبه 24 مهر 1399

گزارش تصویری // زیباسازی دیوارهای شهر زابل ابتکار بانوان سیستان

پنج شنبه 24 مهر 1399

گزارش تصویری // زیباسازی دیوارهای شهر زابل ابتکار بانوان سیستان

پنج شنبه 24 مهر 1399

گزارش تصویری // زیباسازی دیوارهای شهر زابل ابتکار بانوان سیستان

پنج شنبه 24 مهر 1399

گزارش تصویری // زیباسازی دیوارهای شهر زابل ابتکار بانوان سیستان

پنج شنبه 24 مهر 1399

گزارش تصویری // زیباسازی دیوارهای شهر زابل ابتکار بانوان سیستان

پنج شنبه 24 مهر 1399

گزارش تصویری // زیباسازی دیوارهای شهر زابل ابتکار بانوان سیستان

یک شنبه 20 مهر 1399

گزارش تصویری // زیباسازی دیوارهای شهر زابل ابتکار بانوان سیستان

یک شنبه 20 مهر 1399

گزارش تصویری // زیباسازی دیوارهای شهر زابل ابتکار بانوان سیستان