دوشنبه 26 خرداد 1399

استانداری سیستان و بلوچستان و فرمانداری دلگان در بین ۳۱ استان و شهرستان پایلوت طرح توسعه و محرومیت زدایی، به عنوان دستگاه برتر و نمونه کشور انتخاب شدند.