دوشنبه 13 مرداد 1399

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: انتصاب بانوان در پست‌های مدیریتی کارنامه درخشانی از عملکرد استاندار سیستان و بلوچستان به یادگار خواهد گذاشت.

دوشنبه 26 خرداد 1399

استانداری سیستان و بلوچستان و فرمانداری دلگان در بین ۳۱ استان و شهرستان پایلوت طرح توسعه و محرومیت زدایی، به عنوان دستگاه برتر و نمونه کشور انتخاب شدند.