سه شنبه 6 اسفند 1398

تیم تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با برقراری گشت مشترک با نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی و سازمان صنعت معدن و تجارت به منظور استمرار نظارت بر عملکرد داروخانه‌های سطح شهر زاهدان به طور مرتب از این واحدها بازدید می‌کنند. عکس از: سمانه سرایانی

شنبه 26 بهمن 1398

سکایی نیوز : دو طرح آموزشی و درمانی با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز در زاهدان به بهره برداری رسید.