تولید اسپری و ژل ضد عفونی کننده باخاصیت نرم کنندگی پوست در شرکتی دانش بنیان اصفهان

تولید اسپری و ژل ضد عفونی کننده باخاصیت نرم کنندگی پوست در شرکتی دانش بنیان اصفهان

سکایی نیوز - مدیر عامل شرکت دانش بنیان داروسازی و آرایشی بهداشتی گفت: این شرکت براساس ضرورت تولید محلولهای ضد عفونی کننده پوست و سطح اجسام با راه اندازی خط تولید ، روزانه 20 هزار اسپری و ژل ضد عفونی کننده پوست و سطح اجسام تولید می کند.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر