سکایی نیوز - حسینعلی شهریاری و فداحسین مالکی بهارستانی شدند

سکایی نیوز - حسینعلی شهریاری و فداحسین مالکی بهارستانی شدند

بر اساس اعلام ابوذر نخعی فرماندار زاهدان حسینعلی شهریاری و فداحسین مالکی توانستند اکثریت آرای مردم را کسب کنند. حسینعلی شهریاری و فداحسین مالکی هر دو منتخب اصولگرا هستند.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر