دفترچه‌های بیمه سلامت در سیستان و بلوچستان برای ۶ ماه تمدید شد

دفترچه‌های بیمه سلامت در سیستان و بلوچستان برای ۶ ماه تمدید شد

مدیرکل بیمه سلامت سیستان و بلوچستان : با توجه به فرایند انجام « ارزیابی وسع» جهت استمرار پوشش بیمه در صندوق‌های روستاییان و سلامت همگانی دفترچه‌ها از ابتدای تیر سالجاری به مدت ۶ ماه تمدید شد.

به گزارش سکایی نیوز - دکتر رضا در تکمیل این خبر به خبرنگار ما می گوید :   چنانچه بیمه شده روستایی از تمدید اعتبار ۶ ماهه برخوردار شده باید در صورت بستری شدن با دفترچه فاقد اعتبار در بیمارستان آن نوبت بستری   با صدور معرفی   نامه از ابتدای   بستری در تعهد سازمان است   و استمرار پوشش بیمه‌ای وی منوط به ثبت درخواست از طریق « ارزیابی وسع» خواهد شد .

وی افزود : کسانی که از تمدید اعتبار ۶ ماهه بیمه روستایی استفاده کرده باشند با اخذ معرفی نامه بستری آخرین بهره‌مندی از پوشش بیمه روستایی رایگان بهره‌مند می‌شوند   و استمرار پوشش بیمه‌ای آنان بر اساس نتیجه «ارزیابی وسع » از سوی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و یا خود اظهاری است .

مدیرکل بیمه سلامت سیستان و بلوچستان افزود: چنانچه بیمه شدگان   روستایی از این اعتبار استفاده نکرده باشند استمرار پوشش بیمه‌ای   با اعتبار ۶ ماهه از اول تیر ۹۹ تمدید می‌شود و پس از پایان این دوره نسبت به ثبت نام در طرح «ارزیابی وسع» وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام کند .

وی بیان کرد : روستائیانی که اعتبار دفترچه بیمه آنان پس از ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد در صورت مراجعه جهت تعویض پوشش بیمه آنها با اعتبار همین تاریخ در سامانه صورت خواهد گرفت .

دکترعباسی با اشاره به تمدید دفترچه‌های بیمه سلامت همگانی در سیستان و بلوچستان   ادامه داد: آن تعداد از بیمه شدگان بیمه سلامت که دفترچه‌های بیمه آنان فاقد اعتبار بوده و تاکنون از تمدید ۶ ماهه برخوردار نشدند مبنی بر سپری نشدن بیشاز یکسال   از پایان اعتبار دفترچه می‌تواند برای یکبار از مزایای تمدید اعتبار ۶   ماهه با همان شرایط قبلی برخوردار شوند .

وی خاطرنشان کرد: در صورتیکه اعتبار دفاتر بیمه شدگان بیمه سلامت بیش‌از یکسال   گذشته باشد در گروه افراد قطع یارانه قرار خواهند گرفت و استمرار بیمه آنها   منوط به انجام «ارزیابی وسع »  و یا خود اظهاری است .

مدیرکل بیمه سلامت سیستان و بلوچستان همچنین گفت بیمه شدگان سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امورایثارگران نیز که دفاتر بیمه سلامت آنان دارای نسخ سفید است می‌توانند بدون مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و دریافت دفترچه جدید به مراکز درمانی طرف قرارداد مراجعه و خدمات درمانی دریافت کنند .

ویدر پایان گفت : آن تعداد   از بیمه شدگان که دفاتر بیمه آنان فاقد نسخ سفید بوده و کماکان مشمول پوشش بیمه‌اند   همانند گذشته ملزم به تمدید دفترچه بیمه و مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت هستند .

انتهای پیام/

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر