اینفوگرافیک

اینفوگرافیک / چگونه اطلاعات و اخبار غلط کرونا را تشخیص دهیم؟

با تداوم شیوع ویروس کرونا، در کنار اخبار موثق، بازار شایعات و اطلاعات غلط هم داغ است.

اینفوگرافیک // محدودیت های کرونایی

محدودیت‌های کرونایی در مرکز ۲۵ استان به‌مدت ۱۰ روز اعمال می‌شود

اینفوگرافیک // اضافه وزن ایرانی ها

چاقی وضیعت پزشکی است که بافت چربی بیش از حد طبیعی در بدن فرد انباشته شده باشد.